Hóa học Lớp 11: Cho m gam Cu t.dụng với HNO3 đặc , dư sau phản ứng thu đc 4,48l khí NO2 duy nhất . Giá trị của m là ( lm 2 cách ) chi tiết

Question

Hóa học Lớp 11: Cho m gam Cu t.dụng với HNO3 đặc , dư sau phản ứng thu đc 4,48l khí NO2 duy nhất . Giá trị của m là
( lm 2 cách ) chi tiết, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tháng 2022-12-21T09:21:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo:
  Cách 1: Làm theo PTHH
  $Cu+4HNO_3 \xrightarrow{t^{o}} Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O$
  $n_{NO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$
  $n_{Cu}=\dfrac{0,2}{2}=0,1(mol)$
  $m_{Cu}=0,1.64=6,4(g)$
  Cách 2: Sử dụng phương pháp bảo toàn $e:$
  $n_{NO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$
  Bảo toàn $e:$
  $2n_{Cu}=n_{NO_2}$
  $\to n_{Cu}=\dfrac{0,2}{2}=0,1(mol)$
  $m_{Cu}=0,1.64=6,4(g)$

 2. Giải đáp:
  m=mCu=19,2 g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n$NO_2$=$\frac{V}{22,4}$=$\frac{4,48}{22,4}$=0,2 (mol)
  PTHH        3Cu+$8HNO_3$→$3Cu(NO_3)$$_2$+2NO+$4H_2O$
                    0,3                                                0,2                   mol
  mCu=n.M=0,3.64=19,2 (g)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )