Hóa học Lớp 11: Cho 11,2 gam Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng dư thu đc V lít NO2 . Tính V và lượng muối tạo thành.

Question

Hóa học Lớp 11: Cho 11,2 gam Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng dư thu đc V lít NO2 . Tính V và lượng muối tạo thành., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-09T07:41:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{n$_{Fe}$=11,2:56=0,2(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{Fe+6HNO$_{3}$→Fe(NO$_{3}$)$_{3}$+3NO$_{2}$+3H$_{2}$O}$
  $\text{0,2                    →0,2      →0,6(mol)}$
  $\text{⇒V$_{NO2}$=0,6.22,4=13,44(lít)}$
  $\text{⇒m$_{muối}$=0,2.242=48,4(g)}$
   

 2. Giải đáp:
   $V_{NO_2}=13,44(l)$
  $m_{Fe(NO_3)_2}=48,4(g)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2(mol)$
  Bảo toàn $e:$
  $3n_{Fe}=n_{NO_2}$
  $\to n_{NO_2}=0,2.3=0,6(mol)$
  $V_{NO_2}=0,6.22,4=13,44(l)$
  Bảo toàn $Fe:$
  $\to m_{Fe(NO_3)_3}=0,2.242=48,4(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )