Hóa học Lớp 11: Chia 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần

Question

Hóa học Lớp 11: Chia 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được V (lít) NO2 (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Giá trị của V là ?
Giúp em với ạ em đang cần gấp ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-02-22T02:43:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  V=30,8l
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có phần 1 tác dụng với khí oxi dư 
  \(\begin{array}{l}
  {m_{{O_2}}} = {m_{Oxit}} – {m_{kim loại}} = 21 – 10 = 11g\\
   \to {n_{{O_2}}} = 0,34375mol
  \end{array}\)
  Bảo toàn electron ta có:
  Phần 1 :
  \(\begin{array}{l}
  Mg \to M{g^{2 + }} + 2e\\
  Al \to A{l^{3 + }} + 3e\\
  Zn \to Z{n^{2 + }} + 2e\\
  {O_2} + 4e \to 2{O^{2 – }}\\
   \to 2{n_{Mg}} + 3{n_{Al}} + 2{n_{Zn}} = 4{n_{{O_2}}}\\
   \to 2{n_{Mg}} + 3{n_{Al}} + 2{n_{Zn}} = 1,375mol
  \end{array}\)
  Phần 2:
  \(\begin{array}{l}
  Mg \to M{g^{2 + }} + 2e\\
  Al \to A{l^{3 + }} + 3e\\
  Zn \to Z{n^{2 + }} + 2e\\
  {N^{5 + }} + 1e \to {N^{4 + }}\\
   \to 2{n_{Mg}} + 3{n_{Al}} + 2{n_{Zn}} = {n_{N{O_2}}}\\
   \to {n_{N{O_2}}} = 2{n_{Mg}} + 3{n_{Al}} + 2{n_{Zn}} = 1,375mol\\
   \to {V_{N{O_2}}} = 30,8l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )