Hóa học Lớp 11: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A CH3OH B MgCO3 C CaCN D NaHCO3

Question

Hóa học Lớp 11: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
A CH3OH
B MgCO3
C CaCN
D NaHCO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 6 tháng 2022-06-19T05:34:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
  A CH3OH
  B MgCO3
  C CaCN
  D NaHCO3
  \text{=> B,C,D sai vì những chất đó là những chất vô cơ (những chất như oxit, bazo, muối,…)}
  \text{=> A đúng vì chất hữu cơ là chất có chứa cacbon và một lớp các chất nguyên tố bao quanh}

 2. Giải đáp: A CH3OH
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )