Hóa học Lớp 11: Chất nào sau đây là hiđrocacbon? A C6H6 B HCHO C C2H5OH D HCOOH

Question

Hóa học Lớp 11: Chất nào sau đây là hiđrocacbon?
A C6H6
B HCHO
C C2H5OH
D HCOOH, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 4 ngày 2022-06-19T00:11:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích
  $\text{→ Chọn A}$
  → Hidrocacbon là $C_{6}$$H_{6}$ 
  → Dẫn xuất của hidrocacbon là các chất còn lại

 2. Giải đáp: A C6H6
   Còn lại là dẫn xuất của hiđrocacbon
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )