Hóa học Lớp 11: Câu 3 : Cho 52,65 g CaCO3 tác dụng với dung dịch axit clohidric . Tính khối lượng muối tạo thành .Biết hiệu suất phản ứng là 95%.

Question

Hóa học Lớp 11: Câu 3 : Cho 52,65 g CaCO3 tác dụng với dung dịch axit clohidric . Tính khối lượng muối tạo thành .Biết hiệu suất phản ứng là 95%., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 1 tháng 2022-12-22T03:58:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  mCaCl_2 = 55,5g 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: CaCO_3 + 2HCl -> CaCl_2 + CO_2 + H_2 O
  nCaCO_3 = (52,65)/100 = 0,5265 (mol)
  Theo PT: nCaCl_2 = nCaCO_3 = 0,5265 (mol)
  nCaCl_2 (tt) = (0,5265 . 95)/100 = 0,5 (mol)
  -> mCaCl_2 (tt) = 0,5 . 111 = 55,5 (g)
   

 2. Giải đáp:
  m_{CaCl_2} = 55,52 gam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH : CaCO_3 + 2HCl -> CaCl_2 + CO_2 + H_2O
  n_{CaCO_3} = (52,65)/(100) = 0,5265 mol
  Theo phương trình hóa học : 
  n_{CaCl_2} = n_{CaCO_3} = 0,5265 mol
  n_{CaCl_2} tạo thành = 0,5265 . 95% = 0,500175 mol
  m_{CaCl_2} tạo thành = 0,500175 . 111 = 55,52 gam

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )