Hóa học Lớp 11: Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam hchc X thu được 8,96 lít khí CO2(đktc) và 5,4 gam H2O. a. xác định CTĐG nhất của X b. Xác định CTPT c

Question

Hóa học Lớp 11: Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam hchc X thu được 8,96 lít khí CO2(đktc) và 5,4 gam H2O.
a. xác định CTĐG nhất của X
b. Xác định CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 43.
( cần tóm tắt và ghi lời giải chi tiết ạ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 2 tháng 2022-11-23T17:46:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)n_(CO_2)=(8,96)/(22,4)=0,4mol
  n_(H_2O)=(5,4)/18=0,3mol
  Ta có: mC+mH=0,4.12+0,3.2=5,4g
  Vậy trong X có chứa nguyên tố O
  mO=8,6-5,4=3,2g
  ->nO=(3,2)/16=0,2mol
  Ta có: nC:nH:nO=0,4:0,6:0,2=2:3:1
  Vậy CTĐGN là: (C_2H_3O)_n
  b) M_X=43.2=86đvC
  Ta được: (C_2H_3O)_n=86
  <=>43n=86->n=2
  Vậy CTPT của X là C_4H_6O_2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )