Hóa học Lớp 11: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: Na3PO4, KOH, KCl, NaNO3 Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). giải

Question

Hóa học Lớp 11: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau:
Na3PO4, KOH, KCl, NaNO3
Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
giải giúp mình với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 1 tuần 2022-06-17T01:29:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -Lấy mỗi chất một ít ra làm mẫu thử và đánh số thứ tự
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline &\text{$Na_3$$PO_4$}&\text{KOH}\text{}&\text{KCl}&\text{$NaNO_3$}\\\hline AgNO_3&\text{kết tủa vàng}&\text{kết tủa đen}\text{}&\text{kết tủa trắng}&\text{không hiện tượng}\\\hline\end{array}
  -Các phản ưng xảy ra:
             Na_3PO_4+3AgNO_3→Ag_3PO_4↓+3NaNO_3
             KOH+AgNO_3→AgOH↓+KNO_3
              KCl+AgNO_3→AgCl↓+KNO_3
             
   

 2. Trích mẫu thử, cho $AgNO_3$ vào các mẫu thử:
  – Tạo kết tủa trắng: KCl
  – Tạo kết tủa vàng: $Na_3PO_4$
  – Tạo kết tủa đen: KOH
  – Không hiện tượng: $NaNO_3$
  $PTHH:\\ KCl+AgNO_3\to AgCl\downarrow+KNO_3\\ Na_3PO_4+3AgNO_3\to 3NaNO_3+Ag_3PO_4\downarrow\\ KOH+AgNO_3\to KNO_3+AgOH\\ 2AgOH\to Ag_2O\downarrow+H_2O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )