Hóa học Lớp 11: A là dd H2SO4 0,1M; B là dd NaOH 0,6M. Trộn V1 lit A với V2 lit B thu được (V1+V2) lit dd có pH=13. Tỉ lệ V1:V2 bằng A. 8 : 9

Question

Hóa học Lớp 11: A là dd H2SO4 0,1M; B là dd NaOH 0,6M. Trộn V1 lit A với V2 lit B thu được (V1+V2)
lit dd có pH=13. Tỉ lệ V1:V2 bằng
A. 8 : 9 B. 5 : 11 C. 9 : 11 D. 5: 3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-02-17T16:35:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{0,5}}{{0,3}} = \dfrac{5}{3}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + S{O_4}^{2 – }\\
  NaOH \to N{a^ + } + O{H^ – }\\
  {H^ + } + O{H^ – } \to {H_2}O\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1{V_1}mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,6{V_2}mol\\
   \to {n_{{H^ + }}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,2{V_1}mol\\
   \to {n_{O{H^ – }}} = {n_{NaOH}} = 0,6{V_2}mol
  \end{array}\)
  Vì pH=13 suy ra dung dịch sau phản ứng có bazo dư
  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{O{H^ – }}}dư= (0,6{V_2} – 0,2{V_1})mol\\
   \to C{M_{O{H^ – }}} = \dfrac{{{n_{O{H^ – }}}dư}}{{{V_1} + {V_2}}} = {10^{ – 1}}\\
   \to \dfrac{{0,6{V_2} – 0,2{V_1}}}{{{V_1} + {V_2}}} = {10^{ – 1}}\\
   \to 0,6{V_2} – 0,2{V_1} = 0,1 \times ({V_1} + {V_2})\\
   \to 0,5{V_2} = 0,3{V_1}\\
   \to \dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \dfrac{{0,5}}{{0,3}} = \dfrac{5}{3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )