Hóa học Lớp 11: 10 cm2 hợp chất hidrocacbon +450 cm3 vừa đủ không khí ( chứa 20% O2 về thể tích)–)CO2 và hơi H2O có thể tích bằng nhau, các thể tích đ

Question

Hóa học Lớp 11: 10 cm2 hợp chất hidrocacbon +450 cm3 vừa đủ không khí ( chứa 20% O2 về thể tích)–)CO2 và hơi H2O có thể tích bằng nhau, các thể tích đo cùng đk. xđ ctpt của x, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-02-17T21:26:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   \(X\) là \(C_6H_{12}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Sản phẩm tạo ra có thể tích \(CO_2\) bằng \(H_2O\)
  Do vậy hidrocacbon có dạng \(C_nH_{2n}\)
  Phản ứng xảy ra:
  \({C_n}{H_{2n}} + 1,5n{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}nC{O_2} + n{H_2}O\)
  Ta có:
  \({V_{{O_2}}} = 450.20\%  = 90{\text{ c}}{{\text{m}}^3} = 1,5n{V_{{C_n}{H_{2n}}}} = 1,5n.10 = 15n \to n = 6\)
  Vậy \(X\) là \(C_6H_{12}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )