Hóa học Lớp 10: Trong hợp chất nào sau đây nguyên tố không thể hiện tính khử A. No2 B. NaNO2 C. NH4Cl D. HNO3

Question

Hóa học Lớp 10: Trong hợp chất nào sau đây nguyên tố không thể hiện tính khử
A. No2
B. NaNO2
C. NH4Cl
D. HNO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tuần 2022-04-14T03:34:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn D: $HNO_3$
  Dựa vào số oxi hóa để xem nguyên tố có tính khử hay tính oxi hóa
  A. $N^{+4}O_2$
  $N_2$ có số oxi hóa $+4$ trong $N^{+4}O_2$ nên có thể tăng số oxi hóa lên $+5$ hay giảm xuống nên $NO_2$ vừa có tính khử và tính oxi hóa.
  B. $NaN${+3}O_2$
  $N_2$ có số oxi hóa $+3$ trong $NaN${+3}O_2$ nên có thể tăng số oxi hóa lên $+5$ hay giảm xuống nên $NaN${+3}O_2$ vừa có tính khử và tính oxi hóa.
  C. $N^{-3}H_4Cl$
  $N_2$ có số oxi hóa $-3$ trong $N^{-3}H_4Cl$ nên có thể tăng số oxi hóa lên $+5$ nên $N^{-3}H_4Cl$ có tính khử 
  D. $HN^{+5}O3$
  $N_2$ có số oxi hóa $+5$ trong $HN^{+5}O3$ nên có thể giảm xuống nên $HN^{+5}O3$ có tính oxi hóa, không có tính khử

 2. Giải đáp: $D. HNO_{3}$
  Giải thích: 
  Câu A: $N$ trong $NO_{2}$ có số oxi hoá là $+4,$ do đó số oxi hoá này có thể giảm xuống hoặc tăng lên đến $+5$
  $⇒$ $NO_{2}$ vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử
  Câu B: $N$ trong $NaNO_{2}$ có số oxi hoá là $+3$, do đó số oxi hoá này có thể giảm hoặc tăng lên đến $+5$
  $⇒$ $NaNO_{2}$ vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử
  Câu C: $N$ trong $NH_{4}Cl$ có số oxi hoá là $-3,$ do đó số oxi hoá này có thể  tăng dần đến $+5$
  $⇒$ $NH_{4}Cl$ có tính khử
  Câu A: $N$ trong $HNO_{3}$ có số oxi hoá là $+5,$ đây là số oxi hoá cao nhất của $Nito$ nên không thể tăng lên.
  $⇒$ $HNO_{3}$ không có tính khử
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )