Hóa học Lớp 10: Trong bảng tuần hoàn nhóm gồm các nguyên tố kim loại là các nhóm A: VA,VIA,VIIA B: IA,VIIA C: IIIA,IVA D: IA,IIA,IIIA

Question

Hóa học Lớp 10: Trong bảng tuần hoàn nhóm gồm các nguyên tố kim loại là các nhóm
A: VA,VIA,VIIA
B: IA,VIIA
C: IIIA,IVA
D: IA,IIA,IIIA, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tháng 2022-02-18T01:49:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong bảng tuần hoàn nhóm gồm hầu hết các nguyên tố kim loại là các nhóm IA,IIA,IIIA.
  => Giải đáp là: D. IA,IIA,IIIA.

 2. Trong bảng tuần hoàn nhóm gồm các nguyên tố kim loại là các nhóm
  A: VA,VIA,VIIA
  B: IA,VIIA
  C: IIIA,IVA
  D: IA,IIA,IIIA
  Giải thích :
  – Trong bảng tuần hoàn nhóm gồm các nguyên tố kim loại là các nhóm IA,IIA,IIIA,…
  – Trong bảng tuần hoàn nhóm gồm các nguyên tố phi kim là các nhóm VIIA,…
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )