Hóa học Lớp 10: Tính số oxi hóa S trong MgSO4. Với nói cho e mấy cái số oxi hóa của Kim loại hay Phi kim trong sách giáo khoa không có nói ấy ạ. Như là

Question

Hóa học Lớp 10: Tính số oxi hóa S trong MgSO4. Với nói cho e mấy cái số oxi hóa của Kim loại hay Phi kim trong sách giáo khoa không có nói ấy ạ. Như là
K trong hợp chất có O là + 1.
Cl trong hợp chất là – 1…, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-02-17T22:32:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Gọi số oxi hóa của Strong MgSO_4 là :a
  Vì tổng số oxi hóa trong hợp chất bằng 0
  Ta có :(+2)+a+4.(-2)=0
  \to a=+6
  \to Số oxi hóa của S trong MgSO_4 là :+6
  Để xác định số oxi hóa của kim loại , phi kim ta dựa vào 4 quy tắc xác định trong sách giáo khoa đã nêu
  1. Số oxi hóa của đơn chất bằng 0
  $VD:\mathop{O_2}\limits^{0},\mathop{Cl_2}\limits^{0},\mathop{Fe}\limits^{0},…$
  2. Trong hầu hết hợp chất ,H có số oxi hóa là +1,O có số oxi hóa là -2 ( trừ H_2O_2 ), từ đó xác định số oxi hóa hợp chất còn lại
  $VD:\mathop{K_2}\limits^{+1}\mathop{O}\limits^{-2},\mathop{Fe_2}\limits^{+3}\mathop{O_3}\limits^{-2},\mathop{Cl_2}\limits^{+7}\mathop{O_7}\limits^{-2},….$
  3. Trong một phân tử , tổng số oxi hóa của chúng luôn bằng 0
  $VD:\mathop{K_2}\limits^{+1}\mathop{S}\limits^{+6}\mathop{O_4}\limits^{-2};\mathop{Fe}\limits^{+3}\mathop{(N}\limits^{+5}\mathop{O_3)_3}\limits^{-2};…$
  4. Trong ion , tổng số oxi hóa bằng điện tích ion
  $VD:\mathop{S}\limits^{+6}\mathop{O_4^{2-}}\limits^{-2};\mathop{N}\limits^{+5}\mathop{O_3^{-}}\limits^{-2},…$

 2. + Gọi số oxi hóa của $S$ là x
  + Trong $MgSO_4$
  – $+2 -8 +x = 0 -> x = +6 $
  -> số oxi hóa của S trong MgSO_4 là +6
  + $MgS^{+6}O_4$
  + Trong kim loại luôn có số oxi hóa dương tùy theo hóa trị của nó
  + Phi kim luôn có số oxi hóa âm -2 là O_2 trừ O_3 nhưng trừ H_2 có OXH là +1
  + Các phi kim còn lại tính số oxi hóa âm hai dương phụ thuộc vào hợp chất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )