Hóa học Lớp 10: Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

Question

Hóa học Lớp 10: Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-05-25T18:32:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trả lời
  Lớp electron là gồm các electron có
  năng lượng gần bằng nhau
  Phân lớp electron là gồm các
  electron có mức năng lượng bằng
  nhau
  Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm:
  Lớp thì gồm các electron có năng
  lượng gần bằng nhau còn phân lớp
  thì các electron có năng lượng bằng
  nhau
  chúc bạn một ngày tốt lành

 2. Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?
  1. Thế nào là lớp và phân lớp electron?
  – Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.
  2. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?
  – Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )