Hóa học Lớp 10: Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong NH4Cl là (vui lòng giải chi tiết)

Question

Hóa học Lớp 10: Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong NH4Cl là (vui lòng giải chi tiết), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 4 ngày 2022-06-18T21:25:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số oxh của Nito là x
  Ta có : x.1 + (+1).4 + (-1).1=0
  ⇒ x + 4 – 1 = 0
  ⇒ x = -3

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong $NH_4Cl$ là: $-3$
  Gọi số oxi hoá của nguyên tố $N$ trong $NH_4Cl$ là: $x$, ta có:
       $x.1+1.4-1=0$
  ⇔ $x+4-1=0$
  ⇒ $x=-3$
  Vậy số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong $NH_4Cl$ là: $-3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )