Hóa học Lớp 10: (NH4)2SO3 có số oxi hóa xác định tất cả luôn nha :’v

Question

Hóa học Lớp 10: (NH4)2SO3 có số oxi hóa
xác định tất cả luôn nha :’v, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 giờ 2022-06-15T08:03:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Số oxi
    hóa là

    hoa-hoc-lop-10-nh4-2so3-co-so-oi-hoa-ac-dinh-tat-ca-luon-nha-v

  2. Lời giải và giải thích chi tiết:
    $(NH_4)_2SO_3$ có số oxi hóa là:
    $(N^{-3}H_4^{+1})_2S^{+4}O_3^{-2}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )