Hóa học Lớp 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s²2s²2p³. Công thức hợp chất với hiđro và công thức oxit cao nhất là : A XH3, X2O3

Question

Hóa học Lớp 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s²2s²2p³. Công thức hợp chất với hiđro và công thức oxit cao nhất là :
A XH3, X2O3
B XH4, XO2
C XH2, XO
D XH3, X2O5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 7 phút 2022-06-17T13:01:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Vì X thuộc nhóm VA nên công thức oxit cao nhất là: X2O5
    Và công thức với hợp chất hidro là: XH3
    —> chọn: D

  2. Giải đáp: 
     D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )