Hóa học Lớp 10: Nguyên tử X có tổng số hạt là 194. Số hạt không mang điện chiếm 59,42% tổng số hạt trong hạt nhân. Số hiệu nguyên tử của X là (Chỉ được

Question

Hóa học Lớp 10: Nguyên tử X có tổng số hạt là 194. Số hạt không mang điện chiếm 59,42% tổng số hạt trong hạt nhân. Số hiệu nguyên tử của X là
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A. 79.
B. 138.
C. 115.
D. 56, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 5 ngày 2022-06-17T09:12:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Do tổng số hạt của nguyên tử X là 194 
   Mà số e = số p 
  ⇒ 2Z +N = 194 (1)
  Lại có số hạt không mang điện chiếm 59,42% tổng số hạt “trong nhân” 
  ⇒ N/N+Z × 100% = 59,42%
  ⇒ N/N+Z = 0,5942
  ⇒ N = 0,5942N + 0,5942Z
  ⇒ 0,4058N – 0,5942Z = 0 (2)
  Giải hệ PT ⇒ Z ≈ 56 , N ≈ 82 
  ⇒ D
   

 2. Giải đáp:
   \(D\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nguyên tử \(X\) có tổng số hạt là 194.
  \( \to p+e+n=194\)
  Vì trong nguyên tử \(p=e \to 2p+n=194\)
  Trong hạt nhân hạt mang điện là \(p\); không mang điện là \(n\)
  \( \to \frac{n}{{p + n}} = 59,42\% \)
  Giải được:
  \(p=56;n=82\)
  \( \to Z=p=56\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )