Hóa học Lớp 10: Nguyên tố bo có 2 đồng vị trong tự nhiên là 10B và 11B. Biết nguyên tử khối trung bình của bọ là 10,812. Phần trăm số nguyên tử của mỗi

Question

Hóa học Lớp 10: Nguyên tố bo có 2 đồng vị trong tự nhiên là 10B và 11B. Biết nguyên tử khối trung bình của bọ là 10,812. Phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị lần lượt là
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A. 18,800% và 81,200%.
B.27,000% và 73,000%.
C. 45,500% và 54,500%.
D. 60,000% và 40,000%., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 ngày 2022-06-18T00:33:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \text{ Gọi a là phần trăm của đồng vị } ^{10}B\\
  \text{ Gọi b là phần trăm của đồng vị }^{11}B\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 1\\
  10a + 11b = 10,812
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 18,8\% ;b = 81,2\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )