Hóa học Lớp 10: MnO2+HCl->MnCl2+Cl2+H2O nêu chất khử chất oxi hóa

Question

Hóa học Lớp 10: MnO2+HCl->MnCl2+Cl2+H2O nêu chất khử chất oxi hóa, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tháng 2022-03-14T18:55:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
  Mn(+4) + 2e → Mn(+2)  I x1
  2Cl(-1) → Cl2(0) + 2e      I x1
     Chất khử là chất cho electron nên từ PT trên ta thấy chất khử chính là MnO2 , Chất oxi hóa là chất nhận electron nên đó là HCl

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Mn^{+4}O_2+HCl^{-1}→Mn^{+2}Cl_2+Cl_2^0+H_2O$
  + Chất khử: $HCl$
  + Chất oxi hóa: $MnO_2$
  + Quá trình oxi hóa:
  $1$ x  $|2Cl^{-1}→Cl_2^0+2.1e$
  + Quá trình khử:
  $1$ x  $|Mn^{+4}+2e→Mn^{+2}$
  + Cân bằng PT:
  $MnO_2+4HCl→MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )