Hóa học Lớp 10: liên kết đôi được tạo từ số cặp electron chung là: A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Question

Hóa học Lớp 10: liên kết đôi được tạo từ số cặp electron chung là:
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-02-22T23:26:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Liên kết đôi được tạo từ số cặp electron chung là:
  A. 2
  B. 4
  C. 3
  D. 1
  -> Liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. 

 2. Giải đáp: B. 2
  Vì liên kết đôi được tạo thành từ 2 cặp e chung (1 cặp e chung là 1 liên kết)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )