Hóa học Lớp 10: Lập Phương Trình hoá học của phản ứng oxi hoá khử sau , Xác định chất khử chất oxi hoá , quá trình khử và quá trình oxi hoá a) S+ HNO3(

Question

Hóa học Lớp 10: Lập Phương Trình hoá học của phản ứng oxi hoá khử sau , Xác định chất khử chất oxi hoá , quá trình khử và quá trình oxi hoá
a) S+ HNO3( đặc ) => H2So4 +NO2 + H2o
b) ZN + H2So4 ( đặc ) => ZnSo4 + So2 + H2o, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-03-19T13:22:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  – Chất oxi hóa: HNO_3
  – Chất khử: S
  Quá trình oxi hóa:
  $\mathop{S}\limits^{0}$ -> $\mathop{S}\limits^{+6}$ +6e  | x 1
  Quá trình khử:
  $\mathop{N}\limits^{+5}$ +e-> $\mathop{N}\limits^{+4}$   | x 6
  Phương trình cân bằng được là:
  S + 6HNO_3 -> H_2 SO_4 + 6NO_2 + 2H_2 O
  b.
  – Chất oxi hóa: H_2 SO_4
  – Chất khử: Zn
  Quá trình oxi hóa:
  $\mathop{Zn}\limits^{0}$ -> $\mathop{Zn}\limits^{+2}$ +2e  | x 1
  Quá trình khử:
  $\mathop{S}\limits^{+6}$ +2e-> $\mathop{S}\limits^{+4}$       | x 1
  Phương trình cân bằng được là:
  Zn + 2H_2 SO_4 -> ZnSO_4 + SO_2 + 2H_2 O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )