Hóa học Lớp 10: Khi cho 1,84g một kim loại kiềm Y ( nhóm IA ) Tác dụng với nước tạo ra 0,896 lít khí Hidro ( ở đktc ) . Xác định kim loại Y ( Biết M củ

Question

Hóa học Lớp 10: Khi cho 1,84g một kim loại kiềm Y ( nhóm IA ) Tác dụng với nước tạo ra 0,896 lít khí Hidro ( ở đktc ) . Xác định kim loại Y ( Biết M của kim loại kiềm gồm Li ( M =7 ) Na ( M=23 ) K (M= 39); Rb; Cs ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-03-19T13:54:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: Kim loại Y là Na
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH xảy ra:
  2Y+2H_2O->2YOH+H_2
  0,08←…………………..0,04
   n_(H_2)=(0,896)/(22,4)=0,04mol
  Ta có: n_(Y)=2×n_(H_2)=2×0,04=0,08mol
  Sử dụng công thức sau:
  M_(Y)=m/n=(1,84)/(0,08)=23$g/mol$
  Vậy kim loại Y là Na

 2. Vì $Y$ là KL kiềm nên $Y(I)$
  $PTHH:Y+H_2O\to YOH+\dfrac{1}{2}H_2\\ n_{H_2}=\dfrac{0,896}{22,4}=0,04(mol)\\ \Rightarrow n_Y=2n_{H_2}=0,08(mol)\\ \Rightarrow M_Y=\dfrac{1,84}{0,08}=23(g/mol)$
  Vậy Y là natri (Na)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )