Hóa học Lớp 10: : Hòa tan hoàn toàn 3,4g hh hai kim loại A, B vào dd HCl dư. Sau phản ứng thu được 2,8 lít khí đktc. a/ Định tên hai kim loại biết chún

Question

Hóa học Lớp 10: : Hòa tan hoàn toàn 3,4g hh hai kim loại A, B vào dd HCl dư. Sau phản ứng thu được 2,8 lít khí đktc.
a/ Định tên hai kim loại biết chúng ở hai chu kỳ liên tiếp của nhóm IIA?
b/ Xác định phần trăm khối lượng từng kim loại trong hh ban đầu?
giup mình với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tuần 2022-04-14T00:50:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a. \text{Magie và Canxi}
  b.
  %m_{Mg} = 70,59%
  %m_{Ca} = 29,41%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  Đặt CTHH chung của hai kim loại nhóm IIA là \barR
  \barR + 2HCl -> \barR Cl_2 + H_2
  n_{H_2} = (2,8)/(22,4) = 0,125 (mol)
  Theo phương trình: n_{\overline{R}} = n_{H_2} = 0,125 (mol)
  -> M_{\overline{R}} = (3,4)/(0,125) = 27,2 $(g/mol)$
  Ta có: M_A < M_{\overline{R}} < M_B
  hai kim loại nằm ở hai chu kỳ liên tiếp của nhóm IIA nên là Mg (magie) và Ca (canxi)
  b.
  Gọi số mol của x, y lần lượt là số mol của Mg, Ca
  Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 24x+40y=3,4\\x+y=0,125\\\end{cases}$ -> $\begin{cases} x=0,1\\y=0,025\\\end{cases}$
  m_{Mg} = 0,1 . 24 = 2,4 (g)
  -> %m_{Mg} = (2,4 . 100)/(3,4) = 70,59 (%)
  -> %m_{Ca} = 100 – 70,59 = 29,41 (%)

 2. a, Đặt KL trung bình là R
  R thuộc IIA nên R hóa trị II
  $PTHH:R+2HCl\to RCl_2+H_2\\ n_{H_2}=\dfrac{2,8}{22,4}=0,125(mol)\\ \Rightarrow n_R=n_{H_2}=0,125(mol)\\ \Rightarrow M_R=\dfrac{3,4}{0,125}=27,2(g)$
  Vậy 2 KL đó là Mg(24) và Ca(40)
  $b,\text{Đặt }n_{Mg}=x(mol);n_{Ca}=y(mol)\\ \Rightarrow \begin{cases} 24x+40y=3,4\\ x+y=n_{H_2}=0,125 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} x=0,1(mol)\\ y=0,025(mol) \end{cases}\\ \Rightarrow \begin{cases} \%m_{Mg}=\dfrac{0,1.24}{3,4}.100\%=70,59\%\\ \%m_{Ca}=100\%-70,59\%=29,41\% \end{cases}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )