Hóa học Lớp 10: Hòa tan hoàn toàn 2,34 gam kim loại M trong dung dịch h2 SO4 đặc vừa đủ thu được 201,6 ml khí H2S điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm khử duy

Question

Hóa học Lớp 10: Hòa tan hoàn toàn 2,34 gam kim loại M trong dung dịch h2 SO4 đặc vừa đủ thu được 201,6 ml khí H2S điều kiện tiêu chuẩn sản phẩm khử duy nhất kim loại m là
A. Al
B.Fe
C.Mg
D.zn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tháng 2022-03-19T21:42:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp :D}$
  $\text{n$_{H2S}$=0,2016:22,4=0,009(mol)}$
  $\text{Ta có quá trình oxi hóa – khử :}$
  $\text{M→$\mathop{M}\limits^{+n}$+n e   |$\mathop{S}\limits^{+6}$+8e→$\mathop{S}\limits^{-2}$}$
  $\text{$\frac{a}{n}$ ←     a  |    0,072←0,009(mol) }$
  $\text{Bảo toàn e ta suy ra : a=0,072}$
  $\text{⇒M$_{M}$=2,34:$\frac{0,072}{n}$=32,5n}$
  $\text{Với n=1⇒M$_{M}$=32,5 (không TM)}$
  $\text{Với n=2⇒M$_{M}$=65⇒M là Zn}$
  $\text{Với n=3⇒M$_{M}$=97,5 (không TM)}$ 

 2. Đổi: $201,6ml=0,2016(l)$
  $n_{H_2S}=\dfrac{0,2016}{22,4}=0,009(mol)$
  Trao đổi e:
  $\mathop{M}\limits^{0}→\mathop{M}\limits^{+n}+ne$
  $\mathop{S}\limits^{+6}+8e→\mathop{S}\limits^{-2}$
           0,072   0,009
  Bảo toàn e:
  $x=0,072$
  $→n_{M}=\dfrac{0,072}{n}(mol)$
  $M_M=\dfrac{2,34}{\dfrac{0,072}{n}}$
  Với $n=1⇒M=32,5(l)$
  Với $n=2⇒M=65(n)$
  Vậy M là Zn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )