Hóa học Lớp 10: hòa tan 7,68 g hỗn hợp X gồm Mg Al và 400 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2 SO4 0,5 m sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít

Question

Hóa học Lớp 10: hòa tan 7,68 g hỗn hợp X gồm Mg Al và 400 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2 SO4 0,5 m sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí và dung dịch z Tính nồng độ phần trăm của mỗi chất trong dung dịch z biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-03-02T21:26:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn xem lại yêu cầu của đề giúp mình nhé!!!
  Trong dung dịch Z hay X vậy 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {n_{HCl}} = 0,4mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{{H^ + }}} = {n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,8mol\\
  Mg + 2{H^ + } \to M{g^{2 + }} + {H_2}\\
  2Al + 6{H^ + } \to 2A{l^{3 + }} + 3{H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,38mol\\
   \to {n_{{H^ + }}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,76mol < 0,8mol
  \end{array}\)
  Suy ra \({H^ + }\) dư 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )