Hóa học Lớp 10: hòa tan 3,14g hỗn hợp kim loại X gồm Al,Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu đc dung dịch Y và thoát ra 1,568l khí SO2 (đktc) sản phẩm

Question

Hóa học Lớp 10: hòa tan 3,14g hỗn hợp kim loại X gồm Al,Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu đc dung dịch Y và thoát ra 1,568l khí SO2 (đktc) sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Tính phần trăm khối lượng Al trong dung dịch X, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 3 ngày 2022-04-19T07:43:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. XiN HaY NhẤt NhÉ HiHi

  hoa-hoc-lop-10-hoa-tan-3-14g-hon-hop-kim-loai-gom-al-zn-bang-dung-dich-h2so4-dac-nong-thu-dc-dun

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  hoa-hoc-lop-10-hoa-tan-3-14g-hon-hop-kim-loai-gom-al-zn-bang-dung-dich-h2so4-dac-nong-thu-dc-dun

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )