Hóa học Lớp 10: hidrosunphua có tính chất hóa học đặc trưng là ; A . Tính khử B , TÍNH OXI HÓA C VỪA CÓ OXI HÓA VỪA CÓ TÍNH KHỬ D , KO CÓ TÍNH OXI

Question

Hóa học Lớp 10: hidrosunphua có tính chất hóa học đặc trưng là ;
A . Tính khử
B , TÍNH OXI HÓA
C VỪA CÓ OXI HÓA VỪA CÓ TÍNH KHỬ
D , KO CÓ TÍNH OXI HÓA , KO CÓ TÍNH KHỬ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tháng 2022-12-22T10:34:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  hidrosunphua có tính chất hóa học đặc trưng là ;
  A . Tính khử
  B , TÍNH OXI HÓA
  C VỪA CÓ OXI HÓA VỪA CÓ TÍNH KHỬ
  D , KO CÓ TÍNH OXI HÓA , KO CÓ TÍNH KHỬ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Vì trong phân tử H2S lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất (-2) nên nó là chất khử mạnh có thể tác dụng hầu hết các chất oxy hóa cho sản phẩm có số oxh cao hơn
  ⇒Giải đáp A
   

 2. Giải đáp:A, tính khử
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì trong phân tử H2S lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất (-2) nên nó là chất khử mạnh có thể tác dụng hầu hết các chất oxi hóa cho sản phẩm có số oxi hóa cao hơn. Trong hợp chất H2S, có số oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh nằm ở mức thấp nhất là −2.
  PTHH ví dụ tính khử của H2S :
  H2S$^{-2}$ + 4Br2 + 4H2O → H2S$^{+6}$O4 + 8HBr
  Ta có số oxi hóa của S trước phản ứng là -2 , sau phản ứng là +6
  ⇒H$_{2}$S có tính khử
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )