Hóa học Lớp 10: Giúp mình với! Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 2 biến đổ

Question

Hóa học Lớp 10: Giúp mình với!
Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 2 biến đổi như thế nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 7 ngày 2022-04-14T09:00:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: tăng dần nha bạn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) và:
  Số thứ tự của nhóm = số e lớp ngoài cùng = số e hóa trị
  Vậy theo thứ tự nhóm A từ IA đến VIIA ứng với cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsvà ns2np5  thì số e hóa trị tăng từ 1 đến 7.
  => Trong 1 chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố trong oxit tăng lần lượt từ 1 đến 7
  XIN HAY NHẤT 
   

 2. Trả lời: tăng dần
  Giải thích :
  Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) và:
  Số thứ tự của nhóm = số e lớp ngoài cùng = số e hóa trị
  Vậy theo thứ tự nhóm A từ IA đến VIIA ứng với cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1 và ns2np5 thì số e hóa trị tăng từ 1 đến 7.
  => Trong 1 chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố trong oxit tăng lần lượt từ 1 đến 7
  # Chúc bạn học tốt #

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )