Hóa học Lớp 10: Giải giúp e với ạ cần gấp lắm 1) Xác định số oxi hoá của S trong các phân tử và ion sau : A) H₂S B) SO₄²- C) NaHSO4 D) SO₃ 2) Ion M2

Question

Hóa học Lớp 10: Giải giúp e với ạ cần gấp lắm
1) Xác định số oxi hoá của S trong các phân tử và ion sau :
A) H₂S
B) SO₄²-
C) NaHSO4
D) SO₃
2) Ion M2+ có tổng số hạt là 58. Trong nguyên tử M có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt kh mang điện là 20 hạt. Tìm Z,N,A. Viết kí hiệu của nguyên tố M., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 4 ngày 2022-06-18T20:52:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1) 
  A) H2S : (+1).2 + x.1 = 0 ⇒ x = -2
  ( Trong hợp chất tổng số oxh nhân hệ số của các nguyên tố bằng 0 )
  B) SO4(2-) : x.1 + (-2).4 = -2 ⇒ x = +6
  ( Trong hợp chất ion hay ion tổng số oxh nhân hệ số của các nguyên tố bằng điện tích ion )
  C) NaHSO4 : (+1).1 + (+1).1 + x.1 + (-2).4 = 0
  ⇒ x = +6
  D) SO3 : x.1 + (-2).3 = 0 ⇒ x = +6
  2) Ion M(2+) có tổng số hạt bằng 58 ⇒ M có tổng số hạt 60 ( Do ion 2+ mất 2e )
  ⇒ p + e + n =60
  Mà số proton = số electron
  ⇒ 2p + n = 60 (1)
  Lại có : Số hạt mang điện hơn không mang điện là 20 
  ( Mang điện là có điện tức âm và dương đều được tính không mang điện chỉ có n )
  ⇒ 2p – n = 20 (2)
  Giải hệ phương trình ⇒ p = 20 , n = 20
  p = e ⇒ e = 20
  e = Z ( Số hiệu nguyên tử ) ⇒ Ca

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Đặt số oxi hóa của S là x :
  * H_2S
  x + 2 = 0 -> x = -2
  * SO_4^{2-}
  x – 8 + 2 = 0 -> x = +6
  * NaHSO_4
  x + 1 + 1 – 8 = 0 -> x = +6
  * SO_3
  x – 6 = 0 -> x = 6
  2) text{Ta có : Ion M2+ có tổng số hạt là 58 }
  -> 2Z + N – 2 = 58
  -> 2Z + N = 60  (1)
  text{Mà : Nguyên tử M số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt }
  -> 2Z – N = 20   (2)
  -> HPT (1)(2) : $\left \{ {{2Z – N = 20} \atop {2Z + N =60}} \right.$ -> $\left \{ {{Z = 20} \atop {N = 20}} \right.$ -> A = Z + N = 40

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )