Hóa học Lớp 10: Giải dùm mik với hòa tan hoàn toàn 20g hh Mg và Fe vào đ axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra và dung dịch X . cô cạn đ X thì th

Question

Hóa học Lớp 10: Giải dùm mik với
hòa tan hoàn toàn 20g hh Mg và Fe vào đ axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra và dung dịch X . cô cạn đ X thì thu dc bao nhiêu gam muối khan, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 6 tháng 2022-05-25T16:22:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương trình hóa học:
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
   Mg+2HCl->MgCl_2+H_2↑
  Fe+2HCl->FeCl_2+H_2↑
  Ta có:
  n_(H_2)=V/(22,4)=(11,2)/(22,4)=0,5(mol)
  Theo PTHH ta thấy: n_(HCl)=2.n_(H_2)=2.0,5=1 (mol)
  =>m_(HCl)=1.(1+35,5)=36,5(g)
  =>m_(H_2)=0,5.2=1(g)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng,ta có:
  m_(hh)+m_(HCl)=m_(\text{muối})+m_(H_2)
  =>m_(\text{muối})=(m_(hh)+m_(HCl))-m_(H_2)
  =>m_(\text{muối})=(20+36,5)-1=55,5(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )