Hóa học Lớp 10: Điện hoá trị của một nguyên tử được tính bằng : A. Điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong hợp chất ion. B. Số electron mà nguyên tử

Question

Hóa học Lớp 10: Điện hoá trị của một nguyên tử được tính bằng :
A. Điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong hợp chất ion.
B. Số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường đi. C
. Số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhận thêm.
D. Số electron nguyên tử của nguyên tố đó dùng chung với nguyên tử của nguyên tố khác., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tháng 2022-03-09T12:34:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:A
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất ion gọi là điện hoá trị và bằng điện tích của ion đó.}$
  $\text{⇒Chọn A}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )