Hóa học Lớp 10: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các chất có liên kết công hóa trị: A. H2SO3, HClO2, KHCO3, HCl. B. H2SO3, HClO2, NH3, H3PO4. C. H2SO

Question

Hóa học Lớp 10: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các chất có liên kết công hóa trị: A. H2SO3, HClO2, KHCO3, HCl. B. H2SO3, HClO2, NH3, H3PO4. C. H2SO3, HClO4, Na2SO4, CO2. D. BaCl2, H2SO4, P2O5, NH4Cl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tháng 2022-03-09T08:14:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: B
  Lời giải và giải thích chi tiết: Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các phi kim với nhau nên ta sẽ loại các trường hợp có sự tham gia của các kim loại
  Câu A: KHCO3 có liên kết ion  
  Câu B: Tất cả là liên kết ion
  Câu C: Na2SO4 có liên kết ion
  Câu D: Có BaCl2 liên kết ion
  Nên chọn câu B đúng 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )