Hóa học Lớp 10: Cu+H2SO4->CuSO4+SO2+H2O cần gấp ạ

Question

Hóa học Lớp 10: Cu+H2SO4->CuSO4+SO2+H2O
cần gấp ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-03-14T15:41:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
  Cu(0) → Cu(+2) + 2e I x1
  S(+6) +2e → S(+4)     I x1

 2. $Cu$ $+$ $H_{2}SO_{4}$ $→$ $CuSO_{4}+$ $SO_{2}+$ $H_{2}O$
  Quá trình oxi hoá: $Cu$ $→$ $Cu^{+2}+2e$  $|×1$
  Quá trình khử: $S^{+6}$ $+2e$ $→$ $S^{+4}$       $|×1$
  Cân bằng: $Cu$ $+$ $2H_{2}SO_{4}$ $→$ $CuSO_{4}+$ $SO_{2}+$ $2H_{2}O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )