Hóa học Lớp 10: Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2 chỉ dùng quỳ tím và các chất trên để nhận biết

Question

Hóa học Lớp 10: Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2 chỉ dùng quỳ tím và các chất trên để nhận biết, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 3 tuần 2022-04-13T08:22:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+ giải thích các bước làm :
  Trích mỗi chất một ít cho vào 4 ống nghiệm có đánh số thứ tự.Tiếp đến, lần lượt nhúng quỳ tím vào 4 ống nghiệm trên.Nếu:
  + Quỳ tím chuyển sang màu đỏ->H2SO4 
  + Quỳ tím chuyển sang màu xanh->Ba(OH)2 
  + Quỳ tím không đổi màu->Na2SO4,NaCl (nhóm A)
  Sau đó,nhỏ vài giọt dung dịch Ba(OH)2 đã nhận biết ở trên vào nhóm A.Nếu:
  + Ống nghiệm nào xuất hiện chất kết tủa trắng->Na2SO4 
  + Ống nghiệm còn lại không xảy ra hiện tượng gì->NaCl 
  PTPỨ: Ba(OH)2+ Na2SO4->BaSO4↓ + 2NaOH
  Chúc bạn học tốt nhé!!
   

 2. Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử:
  – Quỳ tím hóa đỏ: $H_2SO_4$
  – Quỳ tím hóa xanh: $Ba(OH)_2$
  – Quỳ tím không đổi màu: $Na_2SO_4,NaCl(1)$
  Cho dung dịch $Ba(OH)_2$ đã nhận biết được vào (1):
  – Mẫu thử tạo kết tủa trắng: $Na_2SO_4$
  – Mẫu thử không hiện tượng: $NaCl$
  $PTHH:Na_2SO_4+Ba(OH)_2\to BaSO_4\downarrow+2NaOH$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )