Hóa học Lớp 10: Cho nguyên tử X (Z=17). a) Viết cấu hình electron và cho biết vị trí của X trong BTH. b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của X t

Question

Hóa học Lớp 10: Cho nguyên tử X (Z=17).
a) Viết cấu hình electron và cho biết vị trí của X trong BTH.
b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của X theo nội dung:
– X là kim loại hay phi kim?
– Hóa trị cao nhất khi kết hợp với oxi?
– Viết công thức oxit cao nhất?
– Viết công thức hiđroxit, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 17 phút 2022-05-01T13:31:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a, Cấu hình e : 1s²2s²2p$^{6}$3s²3p$^{5}$}$
  $\text{Vị trí : ô thứ 17 , chu kì 3 , nhóm VIIA}$
  $\text{b,-X là phi kim vì X có 7e lớp ngoài cùng}$
  $\text{-X thuộc nhóm VIIA}$
  $\text{⇒X có hóa trị cao nhất là VII}$
  $\text{⇒Hóa trị cao nhất khi kết hợp với Oxi là VII}$
  $\text{-Công thức oxit cao nhất X$_{2}$O$_{7}$}$
  $\text{-Hóa trị thấp nhất của X là VIII-VII=I}$
  $\text{⇒CT hidroxit là : XOH}$
   

 2. a) 
  Z = 17
  – Cấu hình e : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5
  => X là Clo ( Cl)
  – Vị trí trong bảng tuần hoàn :
  + Ô số 17
  + Chu kỳ 3
  + Nhóm VIIA
  b)
  – X là phi kim.
  – Hóa trị cao nhất khi kết hợp với oxi : VII 
  – Công thức oxit cao nhất : R_2 O_7 (Cl_2 O_7)
  – Công thức hidroxit : HXO (HClO)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )