Hóa học Lớp 10: Cho các loại liên kết: (1) liên kết ion (2) liên kết cộng hóa trị (3) liên kết cộng hóa trị phân cực. độ phân cực trong các loại liên k

Question

Hóa học Lớp 10: Cho các loại liên kết:
(1) liên kết ion
(2) liên kết cộng hóa trị
(3) liên kết cộng hóa trị phân cực.
độ phân cực trong các loại liên kết này xếp theo thứ tự tăng dần là?
A. (1), (2), (3)
B. (1), (3), (2)
C. (2), (1), (3)
D. (2), (3), (1), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-02-22T21:17:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Cho các loại liên kết:
  (1) liên kết ion
  (2) liên kết cộng hóa trị
  (3) liên kết cộng hóa trị phân cực.
  Độ phân cực trong các loại liên kết này xếp theo thứ tự tăng dần là?
  A. (1), (2), (3)
  B. (1), (3), (2)
  C. (2), (1), (3)
  D. (2), (3), (1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )