Hóa học Lớp 10: Cho 5,75 gam kim loại natri tác dụng với 94,5 gam nước thu được dung dịch X và khí H2 (đktc). Nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịc

Question

Hóa học Lớp 10: Cho 5,75 gam kim loại natri tác dụng với 94,5 gam nước thu được dung dịch X và khí H2 (đktc). Nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch X là (Na=23; O=16; H=1)
A. 5,0%.
B. 10,0%.
C.9,9%.
D.10,1%., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 30 phút 2022-06-17T11:54:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:a
   

 2. Cho 5,75 gam kim loại natri tác dụng với 94,5 gam nước thu được dung dịch X và khí H2 (đktc). Nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch X là (Na=23; O=16; H=1)
  A. 5,0%.
  B. 10,0%.
  C.9,9%.
  D.10,1%.
  Ta có : nNa = 0,1(MOl)
  PTHH :
  2Na + 2H2O – > 2NaOH + H2
  0,1mol……………..0,1mol……0,05mol
  => C%NaOH = 0, 1.40 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )