Hóa học Lớp 10: Cho 3,45g kim loại R nhóm lA tác dụng với H2O thu được dung dịch X và 1,68 lít khí (ở đktc) a) Xác định kim loại R b) Cho dd X tác dụng

Question

Hóa học Lớp 10: Cho 3,45g kim loại R nhóm lA tác dụng với H2O thu được dung dịch X và 1,68 lít khí (ở đktc)
a) Xác định kim loại R
b) Cho dd X tác dụng với 200ml dd HCl .Tính CmHCl
Giúp mk gấp với????, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 5 tháng 2022-05-01T09:11:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. R nhóm IA nên R hóa trị I
  $a,PTHH:R+H_2O\to ROH+\dfrac{1}{2}H_2\\ n_{H_2}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075(mol)\\ \Rightarrow n_R=2n_{H_2}=0,15(mol)\\ \Rightarrow M_R=\dfrac{3,45}{0,15}=23(g/mol)$ Vậy R là natri (Na) $b,PTHH:NaOH+HCl\to NaCl+H_2O\\ \Rightarrow n_{HCl}=n_{NaOH}=n_{Na}=0,15(mol)\\ 200(ml)=0,2(l)\\ \Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,15}{0,2}=0,75M$

 2. Giải đáp:
  a. R là Na
  b. CM_{ddHCl} = 0,75M
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  2R + 2H_2 O -> 2ROH + H_2 (1)
  n_{H_2} = (1,68)/(22,4) = 0,075 (mol)
  Theo phương trình (1): n_R = n_{ROH} = n_{H_2} . 2 = 0,075 . 2 = 0,15 (mol)
  -> M_R = (3,45)/(0,15) = 23 $(g/mol)$
  => R là Na (natri)
  b.
  Dung dịch X là NaOH
  Đổi 200ml = 0,2l
  NaOH + HCl -> NaCl + H_2 O (2)
  Theo phương trình (2): n_{HCl} = n_{NaOH} = 0,15 (mol)
  -> CM_{ddHCl} = (0,15)/(0,2) = 0,75 (M)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )