Hóa học Lớp 10: cho 3,24 g hỗn hợp x gồm Magie và nhôm tác dụng vừa đủ với hỗn hợp khí gồm 0,05 mol Oxi và 0,05 mol Clo phần trăm khối lượng Mg trong h

Question

Hóa học Lớp 10: cho 3,24 g hỗn hợp x gồm Magie và nhôm tác dụng vừa đủ với hỗn hợp khí gồm 0,05 mol Oxi và 0,05 mol Clo phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X gần nhất với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tuần 2022-04-14T05:13:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $HhX:\ \begin{cases}Mg:x\ (mol)\\Al:y\ (mol)\end{cases}$
  $\to 24x+27y=3,24\ \ (1)$
  BTe: $2x+3y=4.0,05+2.0,05=0,3\ \ (2)$
  Giải hệ $(1,2)$ ta được: $\begin{cases}x=0,09\ (mol)\\y=0,04\ (mol)\end{cases}$
  $\to \%m_{Mg}=\dfrac{0,09.24}{3,24}.100=66,67\%$
   

 2. Giải đáp:
   66,6%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mg+O_2->2MgO
  Mg+Cl_2->MgCl_2
  6Al+2O_2->2Al_2O_3
  2Al+3Cl_2->2AlCl_3
  Gọi số mol của Mg là x, Al là y
  Ta có: mMg + mAl = 3,24 g
  ⇔ 24x + 27y = 3,24 (1)
  Mà 2x + 3y = 0,05.2+0,05.4 = 0,3 mol
  Ta có hệ phương trình
  \(\left[ \begin{array}{l}24x + 27y = 3,24\\2x + 3y = 0,3\end{array} \right.\)
  $\left \{ {{y=0,04} \atop {x=0,09}} \right.$
  mMg=0,09.24=2,16 g
  %mMg=2,16/3,24.100%=66,6%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )