Hóa học Lớp 10: cho 3,24 g hỗn hợp x gồm Magie và nhôm tác dụng vừa đủ với hỗn hợp khí gồm 0,05 mol Oxi và 0,05 mol Clo. phần trăm khối lượng Mg trong

Question

Hóa học Lớp 10: cho 3,24 g hỗn hợp x gồm Magie và nhôm tác dụng vừa đủ với hỗn hợp khí gồm 0,05 mol Oxi và 0,05 mol Clo. phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X gần nhất với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tuần 2022-04-14T02:28:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số mol phản ứng là x và y.
  Phương trình khối lượng:
  $24x+27y=3,24(g)$ (1)
  Quá trình trao đổi e:
  $\mathop{Mg}\limits^{0}→\mathop{Mg}\limits^{+2}+2e$
  $\mathop{Al}\limits^{0}→\mathop{Al}\limits^{+3}+3e$
  $\mathop{Cl_2}\limits^{0}+2e→2\mathop{Cl}\limits^{-1}$
  0,05 → 0,1
  $\mathop{O}\limits^{0}$$_2+4e→2\mathop{O}\limits^{-2}$
  0,05 → 0,2
  Bảo toàn e:
  $2x+3y=0,1+0,2=0,3(mol)$ (2)
  Từ (1) và (2) ta có hpt:
  $\begin{cases} 24x+27y=3,24(g)\\2x+3y=0,3(mol)\\ \end{cases}$
  $\begin{cases} x=0,09(mol)\\y=0,04(mol)\\ \end{cases}$
  $m_{Mg}=0,09\times24=2,16(g)$
  $\text{%}m_{Mg}=\dfrac{2,16}{3,24}.100=66,67\text{%}$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi $x$ là số mol của $Mg$, $y$ là số mol của $Al$ trong hỗn hợp $X$
  PTHH:
  $2Mg+O_2→2MgO$
  $4Al+3O_2→2Al_2O_3$
  $Mg+Cl_2→MgCl_2$
  $2Al+3Cl_2→2AlCl_3$
  Phương trình nhường e:
  $Mg^0→Mg^{+2}+2e$
  x                               2x
  $Al^0→Al^{+3}+3e$
  y                           3y
  Phương trình nhận e:
  $O_2^0+2.2e→2O^{-2}$
  0,05        0,2      (mol)
  $Cl_2^0+2.1e→2Cl^{+3}$
  0,05         0,1      (mol)
  Bảo toàn e, ta có:
  $2x+3y=0,2+0,1=0,3$        (*)
  Theo đề bài, ta có:
  $24x+27y=3,24$         (**)
  Từ (*) và (**) ⇒ $x=0,09mol$; $y=0,04mol$
  $m_{Mg}=0,09.24=2,16g$
  % $m_{Mg}=$ (2,16)/(3,24) $.100$% $=66,67$%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )