Hóa học Lớp 10: Cho 15,255 gam Al + HNO3 thu được khí X có thể tích 3,7968 lít. Tìm Khí X

Question

Hóa học Lớp 10: Cho 15,255 gam Al + HNO3 thu được khí X có thể tích 3,7968 lít. Tìm Khí X, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 33 phút 2022-06-04T12:24:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   $N_2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {n_{Al}} = \dfrac{{15,255}}{{27}} = 0,565\,mol\\
  {n_X} = \dfrac{{3,7968}}{{22,4}} = 0,1695\,mol\\
  Al \to A{l^{ + 3}} + 3e\\
  {N^{ + 5}} + ne \to X\\
  BT\,e:3{n_{Al}} = n \times {n_X}\\
   \Leftrightarrow 3 \times 0,565 = n \times 0,1695 \Rightarrow n = 10\\
   \Rightarrow X:{N_2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )