Hóa học Lớp 10: cho 0,6 g kim loại kiềm thổ R t/d với 150g nước thu đc 0,336 l khí H2 ở đktc và dd A. Tính C% của dd A bn nào giúp mik với vt công thức

Question

Hóa học Lớp 10: cho 0,6 g kim loại kiềm thổ R t/d với 150g nước thu đc 0,336 l khí H2 ở đktc và dd A. Tính C% của dd A
bn nào giúp mik với vt công thức ra luôn ạ :((((, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 9 tháng 2022-03-03T02:53:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C%_(Ca(OH)_2)~~0,74%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   R+2H_2O->R(OH)_2+H_2
  n_(H_2)=(0,336)/22,4=0,015(mol)
  n_R=n_(H_2)<=>(0,6)/(M_R)=0,015<=>M_R=40
  =>R là Ca
  Ca+2H_2O->Ca(OH)_2+H_2
  n_(Ca(OH)_2)=n_(H_2)=0,015(mol)
  =>m_(Ca(OH)_2)=0,015.74=1,11(g)
  m_(H_2)=0,015.2=0,03(g)
  m_(ddCa(OH)_2)=0,6+150-0,03=150,3(g)
  C%_(Ca(OH)_2)=(1,11)/(150,3).100%~~0,74%

 2. R là KL kiềm thổ $\to R(II)$
  $PTHH:R+2H_2O\to R(OH)_2+H_2$
  $n_{H_2}=\dfrac{0,336}{22,4}=0,015(mol)$
  Theo PT: $n_R=n_{H_2}=0,015(mol)$
  $\Rightarrow M_R=\dfrac{0,6}{0,015}=40(g/mol)$
  $\Rightarrow $ R là canxi $(Ca)$
  Theo PT: $n_{Ca(OH)_2}=n_{Ca}=0,015(mol)$
  $\Rightarrow m_{Ca(OH)_2}=0,015.74=1,11(g);m_{H_2}=0,015.2=0,03(g)$
  $\Rightarrow C\%_{Ca(OH)_2}=\dfrac{1,11}{0,6+150-0,03}.100\%\approx 0,74\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )