Hóa học Lớp 10: Cho 0,012 mol Fe và 0,02 mol cl2 tham gia phản ứng với nhau khối lượng thu được là

Question

Hóa học Lớp 10: Cho 0,012 mol Fe và 0,02 mol cl2 tham gia phản ứng với nhau khối lượng thu được là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-02-22T19:41:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $2Fe_{}$ + $3Cl_{2}$ → $2FeCl_{3}$ 
  – Lập tỉ lệ : $\frac{0,012}{2}$ > $\frac{0,02}{3}$ ⇒ Fe dư, tính the Cl_{2}
  – $n_{FeCl3}$ = $\frac{2}{3}$ × 0,02 = 0,013 (mol)
  ⇒ $m_{FeCl3}$ = 0,013 × 162,5 = 2,1125 (g)
  #milkteanguyen

 2. Em tham khảo nha :
  \(\begin{array}{l}
  2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}\\
  {n_{Fe}} = 0,012mol\\
  {n_{C{l_2}}} = 0,02mol\\
  \dfrac{{0,012}}{2} < \dfrac{{0,02}}{3} \Rightarrow C{l_2}\\
  {n_{C{l_2}d}} = 0,02 – \dfrac{{0,012 \times 3}}{2} = 0,002mol\\
  {m_{C{l_2}d}} = 0,002 \times 71 = 0,142g\\
  {n_{FeC{l_3}}} = {n_{Fe}} = 0,012mol\\
  {m_{FeC{l_3}}} = 0,012 \times 162,5 = 1,95g
  \end{array}\)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )