Hóa học Lớp 10: Câu 3: Các nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm A thì có cùng A. nguyên tử khối. B. số lớp electron. C. số electron lớp ngoài cù

Question

Hóa học Lớp 10: Câu 3: Các nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm A thì có cùng
A. nguyên tử khối. B. số lớp electron.
C. số electron lớp ngoài cùng. D. bán kính nguyên tử.
Câu 4: Nguyên tố hóa học X có số hiệu nguyên tử Z = 20, chu kì 4, nhóm II
A. Điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Nguyên tử X có 20 electron ở lớp vỏ và 20 proton ở hạt nhân.
B. Vỏ nguyên tử X có 4 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng.
C. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X là Ca.
D. Nguyên tố hóa học X là phi kim., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tháng 2022-03-14T20:37:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 3: Các nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm A thì có cùng
  A. nguyên tử khối.
  B. số lớp electron.
  C. số electron lớp ngoài cùng.
  D. bán kính nguyên tử.
  Câu 4: Nguyên tố hóa học X có số hiệu nguyên tử Z = 20, chu kì 4, nhóm II
  A. Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Nguyên tử X có 20 electron ở lớp vỏ và 20 proton ở hạt nhân.
  B. Vỏ nguyên tử X có 4 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng.
  C. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X là Ca.
  D. Nguyên tố hóa học X là phi kim.

 2. Câu 3 : Đáp án câu hỏi là :
  C. Số electron lớp ngoài cùng
  Câu 4 : Đáp án câu hỏi là :
  D. Nguyên tố hóa học X là phi kim

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )