Hóa học Lớp 10: Cần gấp vote 5 sao và ctlhn Oxit cao nhất của một nguyên tử R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất của nguyên tố đó với H có 75%R và

Question

Hóa học Lớp 10: Cần gấp vote 5 sao và ctlhn
Oxit cao nhất của một nguyên tử R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất của nguyên tố đó với H có
75%R và 25%H. Nguyên tố R đó là:
A. Cacbon. B. Nitơ. C. Magie. D. Photpho., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 5 ngày 2022-06-18T04:26:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Oxit cao nhất của R là RO2 => R có hóa trị IV trong hợp chất với oxi
  Hóa trị cao nhất của R trong hợp chất với H = 8 – 4 = 4
  => CTHH hợp chất của R và H là RH4
  %H = .100% = 25% => R = 12 (g/mol)
  Vậy R là cacbon (C)
  ⇒ Chọn A
  #milkteanguyen

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )