Hóa học Lớp 10: Cần gấp vote 5 sao và ctlhn Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam một kim loại thuộc nhóm IA bằng dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Ki

Question

Hóa học Lớp 10: Cần gấp vote 5 sao và ctlhn
Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam một kim loại thuộc nhóm IA bằng dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Kim loại đó là:
A. Na. B. K. C. Mg. D. Ca., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 27 phút 2022-06-18T03:53:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. nH2 = 0,1 mol
  Gọi kim loại nhóm IA là X
  PTHH:
  X + HCl —> XCl + (1/2)H2
  0,2 nX = 0,2 mol
  theo bài mX = 7,8 g
  Áp dụng CT: M = m/n = 7,8/0,2 = 39
  => X là Kali

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Gọi kim loại cần tìm là A 
  -Theo đề : $nH_{2}$ = $\frac{V}{22.4}$ = $\frac{2.24}{22.4}$  = 0.1 (mol)
  – $nA_{}$ = 2 × $nH_{2}$ = 2 × 0.1 = 0.2 (mol)
  ⇒ $MA_{}$ = $\frac{m}{n}$ = $\frac{7.8}{0.2}$ = 49
  ⇒ A là nguyên tố $K_{}$
  ⇒ Chọn B 
  #milkteanguyen
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )