Hóa học Lớp 10: Cần gấp vote 5 sao và ctlhn Đồng tồn tại trong tự nhiên với 2 đồng vị 65Cu và 63Cu. Cho 7,632 gam Cu tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO

Question

Hóa học Lớp 10: Cần gấp vote 5 sao và ctlhn
Đồng tồn tại trong tự nhiên với 2 đồng vị 65Cu và 63Cu. Cho 7,632 gam Cu tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,688 lít khí SO2 (đktc). Thành phần % số nguyên tử của 65Cu là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 5 ngày 2022-06-18T05:00:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   30%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  {n_{S{O_2}}} = \dfrac{{2,688}}{{22,4}} = 0,12\,mol\\
  {n_{Cu}} = {n_{S{O_2}}} = 0,12\,mol\\
  {M_{Cu}} = \dfrac{{7,632}}{{0,12}} = 63,6\,g/mol\\
  \text{ Gọi a là phần trăm của đồng vị } ^{63}Cu\\
  \text{ Gọi b là phần trăm của đồng vị }^{65}Cu\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 1\\
  63a + 65b = 63,6
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 70\% ;b = 30\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )