Hóa học Lớp 10: Cân bằng pt có phản ứng hóa khử sau K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4 -> K2SO4 + Cr2(So4)3 + H2O

Question

Hóa học Lớp 10: Cân bằng pt có phản ứng hóa khử sau
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4 -> K2SO4 + Cr2(So4)3 + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 6 tháng 2022-06-07T05:45:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đề cho:
  $K_{2}$$Cr_{2}$$O_{7}$  + $K_{2}$$SO_{3}$ + $H_{2}$$SO_{4}$ → $K_{2}$$SO_{4}$ + $Cr_{2}$$(SO4)_{3}$ + $H_{2}$O 

  Cân bằng phản ứng như sau:

  $K_{2}$$Cr_{2}$$O_{7}$ + 3$K_{2}$$SO_{3}$ + 4$H_{2}$$SO_{4}$ → 4$K_{2}$$SO_{4}$ + $Cr_{2}$$(SO4)_{3}$ + 4$H_{2}$O 
   

  _______________________________________
  Tham khảo các ý kiến khác bạn nhé! Tymtyn
  Mình xin vote và hay nhất ạ! Cám ơn bạn nhiều lắm <3
  #RosyWilliam

  hoa-hoc-lop-10-can-bang-pt-co-phan-ung-hoa-khu-sau-k2cr2o7-k2so3-h2so4-k2so4-cr2-so4-3-h2o

 2. Đề cho:
  K2Cr2O7  + K2SO3 + H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2

  Cân bằng phản ứng như sau:

  K2Cr2O7 + 3K2SO3 + 4H2SO4 → 4K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2
   

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )