Hóa học Lớp 10: Cân bằng phương trình trên bằng phương pháp thăng bằng electron (chi tiết các bước) NaCrO2 + Cl2 + NaOH = Na2CrO4 + NaCl + H2O

Question

Hóa học Lớp 10: Cân bằng phương trình trên bằng phương pháp thăng bằng electron (chi tiết các bước)
NaCrO2 + Cl2 + NaOH = Na2CrO4 + NaCl + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tháng 2022-03-15T03:07:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $NaCr^{+3}O_2+Cl_2^0+NaOH→Na_2Cr^{+6}O_4+NaCl^{-1}+H_2O$
  + Chất khử:   $NaCrO_2$
  + Chất oxi hóa:  $Cl_2$
  + Quá trình oxi hóa:
  $2$  x   $|Cr^{+3}→Cr^{+6}+3e$
  + Quá trình khử:
  $3$  x   $|Cl_2^0+2.1e→2Cl^{-1}$
  + Cân bằng PT:
  $2NaCrO_2+3Cl_2+8NaOH→2Na_2CrO_4+6NaCl+4H_2O$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   NaCrO_2+Cl_2+NaOH -> Na_2CrO_4+NaCl+H_2O
  Chất khử: NaCrO_2
  Chất oxi hóa: Cl_2
  ×2 |Cr^{+3} -> Cr^{+6}+3e
  ×3 |Cl_{2}^{0} +2e -> 2Cl^{-}
  ⇒ 2NaCrO_2+3Cl_2+8NaOH -> 2Na_2CrO_4+6NaCl+4H_2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )